Projekt Toalety Miejskiej – Pola Mokotowskie

Projekt: Projekt Toalety Miejskiej – Pola Mokotowskie

Architektura: rekreacyjna

Projekt: Pracownia Agawa Architektura

Rok: 2015